Baduanjin

Yang Family Taijiquan

Taijiquan Yang Zhendou ebook


Yang Family Taijiquan - Yang Zhendou

Chinese Language

Yang Family Taijiquan, featuring Yang Zhendou. Contents include 103-Postures Traditional Yang Family Taijiquan, 67-Postures Yang Family Sword, Yang-Family Taiji Knife/Broadsword.

It also includes some old photographs of Yang Chengfu demonstrating Yang Family Taijiquan.

Comments